Vypouštění Pastvin

Ahoj vodáci, přijímáme objednávky na sjezd Divoké Orlice v termínu vypouštění PN Pastviny dne 4. 5. 2024. Rafty a plastové kánoe dle vlastního výběru budeme vydávat 4. 5. v Nekoři na vyhrazené louce. Konec splutí raftů bude před Liticemi a konec splutí pro plastovky v Potštejně. K ceně půjčovného dle ceníku připočítáme dopravné výbavy 140 Kč/kánoe, 420 Kč/raft pro 6 osob. Pokud se podaří vyjednat s MVE zvýšený průtok i přes Litičák, budeme všechny lodě vybírat v Potštejně nebo dle dohody. Neopren lze předem objednat za 170 Kč a neoprenové boty za 130 Kč.

Výbavu vracejte na dohodnutém místě nejpozději do 18 hodin.

Na místě pro vás od pořadatelů zakoupíme splavenku, kterou nám zaplatíte v hotovosti při předání materiálu. Cena splavenky 50 Kč pomáhá pokrýt náklady spojené s vypouštěním PN.