Vypouštění Pastvin

Ahoj vodáci, přijímáme objednávky na sjezd Divoké Orlice v termínu vypouštění PN Pastviny dne 7. 5. 2022. Rafty a plastové kánoe dle vlastního výběru budeme vydávat 7. 5. v Nekoři na vyhrazené louce. Konec splutí raftů bude před Liticemi a konec splutí pro plastovky v Potštejně. K ceně půjčovného dle ceníku připočítáme dopravné výbavy 50 Kč/os. Pokud se podaří vyjednat s MVE zvýšený průtok i přes Litičák, budeme všechny lodě vybírat v Potštejně.