Vypouštění PN Pastviny 2. 5. 2020

23.03.2020

Milí vodáci, v případě, že by současná opatření vlády v důsledku šíření nákazy trvala a akce se nemohla konat, budeme Vámi zaplacené částky za půjčovné vracet v plné výši.